Historien om Tollundgaard Put & Take

​De fleste ældre fra egnen husker Tollundgaard Put and Take som lavmose. Sø om vinteren og meget udtørret på varme somre. I og ved mosen voksede birk, pil og el, men ellers var søen omkranset af dyrkede marker. Personligt husker jeg selv at kunne se Funder Kirkeby fra gårdspladsen og at vi enkelte somre med støvler og lidt spring kunne krydse søen.

Søen modtager i våde perioder, typisk efterår og vinter, tilløb fra området nord for Funder Kirkeby. Kun i de allervådeste perioder er der overløb i den vestlige del af søen ved dæmningen nær Tollundvej. Herfra fortsætter vandet ud imod slugten imellem Abildskov og Tollund plantage

​I starten af 1980'erne startede en kultivering af mosen med henblik på at lave en put and take sø efter ide af Jørgen Elbæk og Jens Overgaard. Der blev først udsat nogle murerbaljer bækørreder på forsøg, da disse fisk klarede sig særdeles godt udviklede ideen sig. På dette tidspunkt var "put and Take" et ikke så udbredt begreb, faktisk et dansk begreb til trods for det engelske ordvalg, og Tollundgaard Put and Take kan derfor sige at det er en af landets ældste put and take søer.

​(billeder fra 1966, også dengang stod der af og til vand på Tollundvej)

​Under kultiveringen blev søen gravet større, dæmmet op og der blev fjernet træer. Mosen fik igen karakter af sø.

Samtidig skete der også et produktionsskifte på Tollundgaard. De omkringliggende marker, der før stod med afgrøder, blev tilplantet med juletræer af forskellige arter (nordmannsgran, rødgran, noblis, fyr og omorika) Efterhånden som disse træer er vokset op, har de dannet en lægivende og hyggelig ramme omkring søen med mange små kroge og varierede fiskepladser.

Fra starten er der blevet udsat regnbueørreder, kildeørreder, bækørreder og diverse krydsninger fra de lokale dambrug ved Funder Å. Ligeledes er der udsat ål, karper, laks og flodkrebs. Derudover findes også de normale tilflyttere som gedde og aborre.

Tollundgaard Put and Takes hovedattraktion var i mange år den store fiskekonkurrence kristi himmelfarts dag, der blev afholdt i samarbejde med grejbiksen i Silkeborg. I 1990'erne kunne dagen tiltrække op til 250 fiskere. Denne epoke har holdt pause siden 2005, da arbejdet omkring etablering og opstart af golfbanen på Tollundgaard blev meget tidskrævende.

Idag lægges der igen mange timer i plejen af put and take søen. Der slås græs og grøde ved udvalgte fiskepladser og området ved søen fremstår velligeholdt. Målsætningen for Tollundgaard Put and take er at skabe en fiskesø hvor der er gode muligheder for både fiskere og dyreliv. derfor vil der både være dele af søen der er fiskervenlige og dele hvor naturen bestemmer mere.

​Information

Kontakt

Fang os på de sociale medier​

Find os her​

Tollundgaard Golf Park

Tollundvej 3
8600 Silkeborg

CVR: 29844062

Put and Take

Tollundgaard Put and Take ved Silkeborg er en af Danmarks ældste lystfisker søer. 

Banestatus

Se golfklubbens kalender om banestatus og baneinfo fra greenkeeperen.